Atbalsti mūsu jauniešus arī Tu ar '100+ draugi' programmu! Palīdzi sagādāt mūsu jauniešiem balvas!
FINĀLS U16(M) (Ziema 2022/2023), RUUKKI, LJČPV 2022/2023 U16 meitenes

RUUKKI
Datums: 2023-03-25
Reģistrācijas beigu datums: 2023-03-20 17:00
Reģistrācija:
Reģistrācijas maksa: 30.00 EUR
Sacensību sākums: 09:00:00
Play-off sākums:
Laukumu skaits: 6
Nolikums: Atvērt
Izspēļu operatīvie rezultāti!

Reģistrācija
Punkti sākumā Punkti posmā
Reģ. dat. Vecāku atļ. Ārsta atļ. Licence Dalības maksa

Grupas

Grupas

A
M. Mamaja / D. Šauberga Lēpe
A. Muzičenko / K. Romaņenkova
E. Krieva / O. Linde
D. Šišlova / K. Anohina
B
P. Krieva / A. Aleksāne
K. Marcinkeviča / L. Arhipova
L. Blaka / L. Staško
M. Kalniņa / N. Bremšmite
C
M. Rumaka / M. Aleksejeva
B. Balode / L. Mukāne
B. Stepiņa / R. Stepiņa
B. Gruntmane / P. Zemvalde
D
E. Kozlova / P. Āboliņa
M. Pāla / M. Paņko
E. Krīgere / K. Lodziņa
E. Pole / P. Leimane
E
K. Rozīte / M. Dzene
A. Bļase / D. Kupce
R. Reinika / S. Kalniņa
A. Kalniņa / E. Zaķīte
F
E. Bērziņa / M. Dziļuma
A. Suprunoviča / K. Nesterova
M. Rosolovska / M. Rozīte
S. Linde / U. Allere
G
L. Bičevska / S. Strauja
A. Jakuboviča / E. Juhņeviča
K. Siliņa / L. Pauriņa
E. Ribule / I. Ķiģele
H
T. Cepurīte / K. Gertmane
K. Bērziņa / R. Raudziņa
P. Strupka / T. Paukšēna
E. Birzkalne / K. Mamaja
Grupu izspēles
1 2 3 4 5 6

09:00
A1:A4
M. Mamaja
D. Šauberga Lēpe
21
D. Šišlova
K. Anohina
0
A2:A3
A. Muzičenko
K. Romaņenkova
13
E. Krieva
O. Linde
21
B1:B4
P. Krieva
A. Aleksāne
21
M. Kalniņa
N. Bremšmite
16
B2:B3
K. Marcinkeviča
L. Arhipova
21
L. Blaka
L. Staško
14
C1:C4
M. Rumaka
M. Aleksejeva
21
B. Gruntmane
P. Zemvalde
6
C2:C3
B. Balode
L. Mukāne
21
B. Stepiņa
R. Stepiņa
17

09:15
D1:D4
E. Kozlova
P. Āboliņa
21
E. Pole
P. Leimane
5
D2:D3
M. Pāla
M. Paņko
10
E. Krīgere
K. Lodziņa
21
E1:E4
K. Rozīte
M. Dzene
21
A. Kalniņa
E. Zaķīte
5
E2:E3
A. Bļase
D. Kupce
21
R. Reinika
S. Kalniņa
15
F1:F4
E. Bērziņa
M. Dziļuma
21
S. Linde
U. Allere
12
F2:F3
A. Suprunoviča
K. Nesterova
21
M. Rosolovska
M. Rozīte
9

09:30
G1:G4
L. Bičevska
S. Strauja
21
E. Ribule
I. Ķiģele
5
G2:G3
A. Jakuboviča
E. Juhņeviča
17
K. Siliņa
L. Pauriņa
21
H1:H4
T. Cepurīte
K. Gertmane
19
E. Birzkalne
K. Mamaja
21
H2:H3
K. Bērziņa
R. Raudziņa
21
P. Strupka
T. Paukšēna
13
A1:A3
M. Mamaja
D. Šauberga Lēpe
21
E. Krieva
O. Linde
11
A2:A4
A. Muzičenko
K. Romaņenkova
21
D. Šišlova
K. Anohina
3

09:45
B1:B3
P. Krieva
A. Aleksāne
21
L. Blaka
L. Staško
10
B2:B4
K. Marcinkeviča
L. Arhipova
13
M. Kalniņa
N. Bremšmite
21
C1:C3
M. Rumaka
M. Aleksejeva
21
B. Stepiņa
R. Stepiņa
11
C2:C4
B. Balode
L. Mukāne
21
B. Gruntmane
P. Zemvalde
19
D1:D3
E. Kozlova
P. Āboliņa
21
E. Krīgere
K. Lodziņa
18
D2:D4
M. Pāla
M. Paņko
21
E. Pole
P. Leimane
9

10:00
E1:E3
K. Rozīte
M. Dzene
21
R. Reinika
S. Kalniņa
11
E2:E4
A. Bļase
D. Kupce
21
A. Kalniņa
E. Zaķīte
10
F1:F3
E. Bērziņa
M. Dziļuma
21
M. Rosolovska
M. Rozīte
10
F2:F4
A. Suprunoviča
K. Nesterova
21
S. Linde
U. Allere
7
G1:G3
L. Bičevska
S. Strauja
21
K. Siliņa
L. Pauriņa
17
G2:G4
A. Jakuboviča
E. Juhņeviča
21
E. Ribule
I. Ķiģele
1

10:15
H1:H3
T. Cepurīte
K. Gertmane
21
P. Strupka
T. Paukšēna
7
H2:H4
K. Bērziņa
R. Raudziņa
21
E. Birzkalne
K. Mamaja
6
A3:A4
E. Krieva
O. Linde
21
D. Šišlova
K. Anohina
9
B3:B4
L. Blaka
L. Staško
13
M. Kalniņa
N. Bremšmite
21
C3:C4
B. Stepiņa
R. Stepiņa
14
B. Gruntmane
P. Zemvalde
21
D3:D4
E. Krīgere
K. Lodziņa
21
E. Pole
P. Leimane
3

10:30
E3:E4
R. Reinika
S. Kalniņa
21
A. Kalniņa
E. Zaķīte
19
F3:F4
M. Rosolovska
M. Rozīte
19
S. Linde
U. Allere
21
G3:G4
K. Siliņa
L. Pauriņa
21
E. Ribule
I. Ķiģele
4

10:45
H3:H4
P. Strupka
T. Paukšēna
11
E. Birzkalne
K. Mamaja
21
A1:A2
M. Mamaja
D. Šauberga Lēpe
21
A. Muzičenko
K. Romaņenkova
9
B1:B2
P. Krieva
A. Aleksāne
21
K. Marcinkeviča
L. Arhipova
7
C1:C2
M. Rumaka
M. Aleksejeva
21
B. Balode
L. Mukāne
0
D1:D2
E. Kozlova
P. Āboliņa
21
M. Pāla
M. Paņko
17
E1:E2
K. Rozīte
M. Dzene
21
A. Bļase
D. Kupce
8

11:00
F1:F2
E. Bērziņa
M. Dziļuma
22
A. Suprunoviča
K. Nesterova
20
G1:G2
L. Bičevska
S. Strauja
19
A. Jakuboviča
E. Juhņeviča
21
H1:H2
T. Cepurīte
K. Gertmane
21
K. Bērziņa
R. Raudziņa
16
A
M. Mamaja
D. Šauberga Lēpe
1
21
9
1
21
11
1
21
0
1 3.15
A. Muzičenko
K. Romaņenkova
0
9
21
0
13
21
1
21
3
3 0.96
E. Krieva
O. Linde
0
11
21
1
21
13
1
21
9
2 1.23
D. Šišlova
K. Anohina
0
0
21
0
3
21
0
9
21
4 0.19
B
P. Krieva
A. Aleksāne
1
21
7
1
21
10
1
21
16
1 1.91
K. Marcinkeviča
L. Arhipova
0
7
21
1
21
14
0
13
21
3 0.73
L. Blaka
L. Staško
0
10
21
0
14
21
0
13
21
4 0.59
M. Kalniņa
N. Bremšmite
0
16
21
1
21
13
1
21
13
2 1.23
C
M. Rumaka
M. Aleksejeva
1
21
0
1
21
11
1
21
6
1 3.71
B. Balode
L. Mukāne
0
0
21
1
21
17
1
21
19
2 0.74
B. Stepiņa
R. Stepiņa
0
11
21
0
17
21
0
14
21
4 0.67
B. Gruntmane
P. Zemvalde
0
6
21
0
19
21
1
21
14
3 0.82
D
E. Kozlova
P. Āboliņa
1
21
17
1
21
18
1
21
5
1 1.58
M. Pāla
M. Paņko
0
17
21
0
10
21
1
21
9
3 0.94
E. Krīgere
K. Lodziņa
0
18
21
1
21
10
1
21
3
2 1.76
E. Pole
P. Leimane
0
5
21
0
9
21
0
3
21
4 0.27
E
K. Rozīte
M. Dzene
1
21
8
1
21
11
1
21
5
1 2.63
A. Bļase
D. Kupce
0
8
21
1
21
15
1
21
10
2 1.09
R. Reinika
S. Kalniņa
0
11
21
0
15
21
1
21
19
3 0.77
A. Kalniņa
E. Zaķīte
0
5
21
0
10
21
0
19
21
4 0.54
F
E. Bērziņa
M. Dziļuma
1
22
20
1
21
10
1
21
12
1 1.52
A. Suprunoviča
K. Nesterova
0
20
22
1
21
9
1
21
7
2 1.63
M. Rosolovska
M. Rozīte
0
10
21
0
9
21
0
19
21
4 0.60
S. Linde
U. Allere
0
12
21
0
7
21
1
21
19
3 0.66
G
L. Bičevska
S. Strauja
0
19
21
1
21
17
1
21
5
1 1.05
A. Jakuboviča
E. Juhņeviča
1
21
19
0
17
21
1
21
1
3 0.95
K. Siliņa
L. Pauriņa
0
17
21
1
21
17
1
21
4
2 1.00
E. Ribule
I. Ķiģele
0
5
21
0
1
21
0
4
21
4 0.16
H
T. Cepurīte
K. Gertmane
1
21
16
1
21
7
0
19
21
2 1.08
K. Bērziņa
R. Raudziņa
0
16
21
1
21
13
1
21
6
1 1.37
P. Strupka
T. Paukšēna
0
7
21
0
13
21
0
11
21
4 0.49
E. Birzkalne
K. Mamaja
1
21
19
0
6
21
1
21
11
3 0.68

Play-off

Playoff starta reitings
Komanda V. Koef.
1 2 3 4 5 6
PIRMS TURNĪRA
Vieta reitingā Komandas Komandas punkti
1
M. Mamaja
D. Šauberga Lēpe
724
2
P. Krieva
A. Aleksāne
524
3
M. Aleksejeva
M. Rumaka
412
4
P. Āboliņa
E. Kozlova
364
5
K. Rozīte
M. Dzene
328
6
E. Bērziņa
M. Dziļuma
328
7
L. Bičevska
S. Strauja
232
8
T. Cepurīte
K. Gertmane
204
9
R. Raudziņa
K. Bērziņa
192
10
E. Juhņeviča
A. Jakuboviča
180
11
K. Nesterova
A. Suprunoviča
176
12
A. Bļase
D. Kupce
152
13
M. Pāla
M. Paņko
144
14
B. Balode
L. Mukāne
128
15
L. Arhipova
K. Marcinkeviča
112
16
A. Muzičenko
K. Romaņenkova
112
17
E. Krieva
O. Linde
108
18
L. Blaka
L. Staško
108
19
B. Stepiņa
R. Stepiņa
96
20
K. Lodziņa
E. Krīgere
92
21
R. Reinika
S. Kalniņa
84
22
M. Rosolovska
M. Rozīte
80
23
K. Siliņa
L. Pauriņa
72
24
T. Paukšēna
P. Strupka
64
25
K. Mamaja
E. Birzkalne
56
26
I. Ķiģele
E. Ribule
56
27
U. Allere
S. Linde
44
28
A. Kalniņa
E. Zaķīte
40
29
P. Leimane
E. Pole
40
30
P. Zemvalde
B. Gruntmane
32
31
M. Kalniņa
N. Bremšmite
28
32
K. Anohina
D. Šišlova
16
TURNĪRA REZULTĀTI
Vieta Komanda Klubs Komandas
punkti
Indiv.
punkti
1
P. Krieva
A. Aleksāne
Beach Box GEPARDI
Limbažu novada sporta skola
80 40
2
M. Mamaja
D. Šauberga Lēpe
Beach Box GEPARDI
72 36
3
K. Rozīte
M. Dzene
Smiltenes PBJSS
64 32
4
M. Aleksejeva
M. Rumaka
Mārupes novada sporta skola
Rīgas volejbola skola
56 28
5-8
E. Bērziņa
M. Dziļuma
Mārupes novada sporta skola
Volejbola klubs "Ķirzaka"
48 24
5-8
R. Raudziņa
K. Bērziņa
O-Sands
Mārupes novada sporta skola
48 24
5-8
E. Juhņeviča
A. Jakuboviča
Beach Box GEPARDI
48 24
5-8
L. Arhipova
K. Marcinkeviča
Beach Box GEPARDI
48 24
9-16
P. Āboliņa
E. Kozlova
Ventspils PVK "BLOKS"
40 20
9-16
L. Bičevska
S. Strauja
Smiltenes PBJSS
40 20
9-16
T. Cepurīte
K. Gertmane
Rīgas volejbola skola
40 20
9-16
K. Nesterova
A. Suprunoviča
Rīgas volejbola skola
Beach Box GEPARDI
40 20
9-16
M. Rosolovska
M. Rozīte
VK VALKA
40 20
9-16
K. Mamaja
E. Birzkalne
Beach Box GEPARDI
40 20
9-16
A. Kalniņa
E. Zaķīte
Beach Box GEPARDI
40 20
9-16
P. Zemvalde
B. Gruntmane
Minusas volejbola skola
40 20
17-24
A. Bļase
D. Kupce
Volejbola klubs "Ķirzaka"
32 16
17-24
M. Pāla
M. Paņko
Mārupes novada sporta skola
32 16
17-24
B. Balode
L. Mukāne
Beach Box GEPARDI
Beach Arēna
32 16
17-24
A. Muzičenko
K. Romaņenkova
Rīgas volejbola skola
32 16
17-24
E. Krieva
O. Linde
RUUKKI
32 16
17-24
K. Lodziņa
E. Krīgere
O-Sands
Beach Box GEPARDI
32 16
17-24
K. Siliņa
L. Pauriņa
Volejbola klubs "Ķirzaka"
32 16
17-24
M. Kalniņa
N. Bremšmite
Volejbola klubs "Ķirzaka"
Mārupes novada sporta skola
32 16
25-32
L. Blaka
L. Staško
RUUKKI
24 12
25-32
B. Stepiņa
R. Stepiņa
Volejbola klubs "Ķirzaka"
24 12
25-32
R. Reinika
S. Kalniņa
Volejbola klubs "Ķirzaka"
24 12
25-32
T. Paukšēna
P. Strupka
Volejbola klubs "Ķirzaka"
24 12
25-32
I. Ķiģele
E. Ribule
Mārupes novada sporta skola
24 12
25-32
U. Allere
S. Linde
Mārupes novada sporta skola
RUUKKI
24 12
25-32
P. Leimane
E. Pole
Beach Arēna
24 12
25-32
K. Anohina
D. Šišlova
Beach Arēna
24 12
PJEDESTĀLS Klubs
ZELTS
Paula Krieva
Alise Aleksāne
Beach Box GEPARDI
Limbažu novada sporta skola
SUDRABS
Monika Mamaja
Denēva Šauberga Lēpe
Beach Box GEPARDI
BRONZA
Katrīna Rozīte
Megija Dzene
Smiltenes PBJSS
KOKA MEDAĻA
Milana Tīna Aleksejeva
Megija Rumaka
Mārupes novada sporta skola
Rīgas volejbola skola